EL PERIÒDIC D'ANDORRA - 28 JUL., 2016

Una reforma que té un camí difícil per recórrer

Des que el ministre de Salut, Carles Álvarez, va comparèixer a la comissió legislativa per parlar de la reforma sanitària, aquesta està sent objecte de diversos comentaris polítics. Encara que és molt aventurat fer pronòstics, les primeres manifestacions des de l’oposició indiquen que aquesta no va quedar satisfeta amb les explicacions del ministre, que van qualificar de poc concretes i de mancades de detalls.


La consellera general d’SDP, Sílvia Bonet, ha formulat cinc preguntes al Govern que tenen la finalitat de conèixer la informació de les dades de contractació que s’han dut a terme a través dels diferents programes de foment de la contractació impulsats a partir de l’any 2013.


La consellera general d’SDP, Sílvia Bonet, ha formulat cinc preguntes al Govern sobre les contractacions que s’han dut a terme a través dels programes de foment de la contractació.


La consellera general d’SDP, Sílvia Bonet, ha formulat cinc preguntes al Govern que tenen la finalitat de conèixer la informació de les dades de contractació que s’han dut a terme a través dels diferents programes de foment de la contractació impulsats a partir de l’any 2013.