anunci gener


EL PERIÒDIC D'ANDORRA - 21 MARç, 2018 - JAUME BARTUMEU CASSANY

Set anys després… encara queda país per ensorrar

Aquesta primavera es presenta complicada: la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea s’està duent a terme a palpentes amb una transparent opacitat. Pel que fa a la vaga dels treballadors de la funció pública podríem dir moltes coses. D’entrada que la pregunta no és com s’han d’establir uns serveis mínims durant la vaga sinó perquè es produeix. I en la confrontació Toni Martí i DA hi tenen molta culpa.


Després d’haver pogut analitzar més detalladament les sentències del Tribunal Constitucional amb relació a la Llei qualificada de delimitació de competències i a la Llei qualificada de transferències als comuns, Socialdemocràcia i Progrés va reclamar ahir al cap de Govern, Antoni Martí, que torni a plantejar tota la reforma competencial.


EL PERIÒDIC D'ANDORRA - 21 MARç, 2018 - J. H.

SDP reitera que cal plantejar les lleis comunals des de zero

«Volem demanar a Toni Martí que es faci una revisió de les lleis comunals a través d’un debat aprofundit i no d’una simple operació de maquillatge», ha etzibar el conseller d’SDP, Víctor Naudi.


BONDIA - 20 MARç, 2018 - JAUME BARTUMEU CASSANY

Plantofada constitucional a la prepotència

El Tribunal Constitucional va publicar dijous, 15 de març, les sentències sobre els dos recursos directes d’inconstitucionalitat presentats contra les lleis comunals. El Tribunal estima parcialment el recurs formulat pels sis consellers generals –entre els quals, el portaveu d’SDP, Víctor Naudi– i declara inconstitucionals cinc articles –els núm. 2.1, 8.3, 15, 16 i 18, així com la disposició addicional tercera de la Llei 18/2017 del 20 d’octubre qualificada de transferències als comuns.